รอยสัก

คิดให้ดีก่อนที่จะสักลวดลาย ลงบนเรือนร่างของเรา

การสักเป็นแฟชั่นที่ฮิตกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็ว่าได้จากที่สมัยก่อนสักเพื่อเล่นของ หรือว่าสักเพื่อที่จะลงอาคม แต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไป คนที่เล่นของเล่นคาถาอาคมก็มีน้อยลง จึงเปลี่ยนมาเป็นการสักแฟชั่น หรือว่าสักเพื่อความสวยงามอย่างเดียว บางคนก็สักเป็นเพียงรูปเล็กๆ จุดเล็กๆ ตามร่างกายเท่านั้น แต่บางคนก็สักทั้งตัว จนแทบไม่เห็นที่ว่างบนร่างกายเลยก็มี ซึ่งการสักมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกัน อย่างเช่นเวลาจะเข้าไปทำงาน บางองค์กรเขาก็ไม่รับคนที่มีรอยสัก เข้ามาทำงานด้วย ยิ่งเป็นคนที่มีรอยสักเยอะๆ เพียงแค่เห็นจากภายนอกอย่างเดียว เขาก็ไม่รับเข้าทำงานแล้ว แต่บางที่ก็ไม่ซีเรียสในเองแบบนี้ เพราะผลงานของคน มันไม่ได้วัดกันที่ภายนอกอย่างเดียว และคนที่จะสักนั้นจะต้องทำอะไร หรือว่าต้องรู้อะไรก่อนบ้าง ก่อนที่คิดจะไปสัก เพราะว่ารอยสักมันจะติดตัวเราตลอดไป ถึงแม้จะลบ มันก็มีร่องรอยอยู่ดี -อย่าสักเพราะอารมณ์ชั่ววูบ บางคนเห็นเพียงแค่คนอื่นเขาสักแล้วสวย